Pomoć za korisnike

Povratak na registraciju
Povratak na login

Identifikacijski broj
- Obavezno polje

Identifikacijski broj možete pronaći na Vašem telefonskom računu, u gornjem desnom uglu- rubrika Broj računa (poziv na broj) i to na način da prepišete prvi dio broja računa, odnosno prvih 8 znamenki (npr. 12345678-100000085-7) gdje “12345678” predstavlja vaš identifikacijski broj. Za sva dodatna pojašnjenja na raspolaganju Vam je uvijek besplatni broj 0800 0088 Službe za korisnike Optima Telekoma.

Korisničko ime
- Obavezno polje

Upisujete korisničko ime po Vašem izboru koje ćete koristiti prilikom svakog ulaska na korisničke stranice. Ukoliko kasnije želite promijeniti korisničko ime, molimo Vas da se obratite na besplatan telefonski broj Službe za korisnike Optima Telekoma 0800 0088. Za promjenu je potreban identifikacijski broj.
Kreirano korisničko ime je oblika <korisničko_ime>@optinet

Lozinka i potvrda lozinke
- Obavezno polje

U polja lozinka i potvrda lozinke upisujte željenu lozinku i to slijedećem formatu:

- Najmanje 6, a najviše 20 znakova
- Kombinacija slova, brojeva, donje crte (_) i točke (.)
- Ne mogu se koristiti interpunkcijski znakovi (osim točke), dijakritički znakovi (č,ć,š,đ,ž) i razmak.

Ime i prezime (privatni korisnici)
- Obavezno polje

Naziv tvrtke (poslovni korisnici)
- Obavezno polje

Naziv tvrtke mora odgovarati podacima sa Vašeg telefonskog računa odnosno onim podacima koji su vezani uz Vaš identifikacijski broj (npr. Tvrtka d.o.o. a ne Tvrtka doo)

Ime i prezime moraju odgovarati podacima sa Vašeg telefonskog računa odnosno onim podacima koji su vezani uz Vaš identifikacijski broj.

Prijava
Nakon što ste ispravno popunili Vaše korisničke podatke kliknite na “Prijava” i na Vašu će e-mail adresu stići potvrda o registraciji.

Izgubljeni password
U slučaju izgubljenog passworda, molimo da kontaktirate korisničku službu Optime Telekoma na tel. broj 0800-0088